ὦ βουλή

Inspira’m musa… i fes fluir les paraules a este paradís clàssic virtual…

Si els déus de l’Olimp ens assisteixen, i farem les ofrenes i sacrificis necessaris per tal d’aconseguir-ho, aquest grapat de clàssics sense remeï ens farem un lloquet a l’univers virtual.

Volem compartir amb tots els amants dels móns hel·lènic i romà, de la seua llengua i costums, les nostres vivències com a filòlegs, les notícies d’actualitat, l’agenda i tot el que tingam a l’abast i que ens acoste, a poc a poc, a aquell meravellós món d’herois i llegendes, de poetes i filòsofs, a aquell món clàssic que com un imant ens atrau inevitablement...

Si voleu entrar... sereu benvinguts!

Χαρε!!

Ave!!

viernes, 31 de octubre de 2008

POMPEYA 3ª PARTE

1 comentario:

Ανδρεα dijo...

Οs habeis dado cuenta de que la esclava se llama Hedone????

De ἡδονή, en griego; placer.

Curioso!

Ah acabo de caer en que la pulsera "esclava", en esas donde se pone tu nombre, viene de las pulseras que llevaban las esclavas donde ponia el nombre del amo! xD