ὦ βουλή

Inspira’m musa… i fes fluir les paraules a este paradís clàssic virtual…

Si els déus de l’Olimp ens assisteixen, i farem les ofrenes i sacrificis necessaris per tal d’aconseguir-ho, aquest grapat de clàssics sense remeï ens farem un lloquet a l’univers virtual.

Volem compartir amb tots els amants dels móns hel·lènic i romà, de la seua llengua i costums, les nostres vivències com a filòlegs, les notícies d’actualitat, l’agenda i tot el que tingam a l’abast i que ens acoste, a poc a poc, a aquell meravellós món d’herois i llegendes, de poetes i filòsofs, a aquell món clàssic que com un imant ens atrau inevitablement...

Si voleu entrar... sereu benvinguts!

Χαρε!!

Ave!!

martes, 15 de marzo de 2011

"Si vol estudiar filologia clàssica per plaer, s’ho pagarà vostè”

http://latunicadeneso.wordpress.com/2011/03/11/si-vol-estudiar-filologia-classica-per-plaer-sho-pagara-voste-quina-por/

Os dejamos un artículo publicado en el blog Latunicadeneso sobre las palabras pronunciadas por conseller de Sanitat en Catalunya Boi Ruiz acerca de estudiar filología clásica.

No hay comentarios: